วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

Rabam sriwirentara-Thaidance-ระบำศรีวิเรนทร์


This dance is a dance, the archaeologist who invented a new one. By a teacher Pranee Samrarnwong Cruises families and teachers Rattiya Muksigapong here is the procedure dance teacher Silapee Tramote is a composer of songs and melodies to complement the light and sound "I was a dancer to" set "Niramit innovation. over the Moon River, "organized by the Tourism Authority of Thailand. Tue to Phimai Festival Phimai District, Nakhon Ratchasima.
In Sri dance of casualty. Demonstrate dance to welcome the parade of the sculptor. Prang Prang Nacprk to the Chairman of the nervous stone sanctuary to celebrate the Buddha.
ระบำชุดนี้เป็นระบำแนวโบราณคดีที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญครู ปราณี สำราญวงศ์ และ ครูรัตติยะ มุกสิกะพงค์ เป็นผู้ให้กระบวนท่ารำ ครู ศิลปี ตราโมทเป็นผู้ประพันธ์เพลงและทำนองเพื่อประกอบการแสดง แสง เสียง "วิมายนาฏการ"ชุด"นิรมิตรตกรรมเหนือลำนำมูล"จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ระบำศรีวิเรนทร แสดงให้เห็นถึงการร่ายรำเพื่อต้อนรับขบวนแห่พระปฏิมากร ปรางนาคปรกเข้าสู่ปรางค์ประธานที่ประสาทหินพิมายเพื่อเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชา