วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fon jantrapafan-Thaidance-ฟ้อนจันทราพาฝัน

Fon jantrapafan as a dance tune and lyrics. The above description of the women who love the beauty of the dream in the moonlight. I dance with grace and delicate beauty. Choreographed dance with a lady Cheetah Wong Esni Thai dance and national artists. The song is. Co-authored with Mr. D, the authors said people in Laos, a sweet melody. ฟ้อนจันทราพาฝัน เป็น ชุดการฟ้อนตามท่วงทำนองและบทร้อง ที่บรรยายถึงหญิงสาวชาวเหนือผู้หลงใหลใฝ่ฝันในความงามของแสงจันทร์ โดยมีลีลาท่าฟ้อนอันอ่อนช้อยงดงาม ออกแบบท่ารำโดยท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ ส่วนบทร้องนั้น ประพันธ์ร่วมกับนายประพันธ์ สุคนธะชาติ ในทำนองเพลงลาวคำหอม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

rabam tewisisuchnalai - thaidance-ระบำเทวีศรีสัชนาลัย

Sukhothai princess ballerina. The invention is a new dance. The proof of the dance. Clothing from Angel, angel statues, figurines and patterns. Appears on ancient artifacts excavated at the Sukhothai Historical Park. District, Sukhothai. Province of dance costumes, this is typical of Khmer sculpture. Women, which is located in Sukhothai Ramkhamhaeng National Museum. Sukhothai province. Jada made by top shaped chedi of Wat Chang Lom. District, Sukhothai. Melodies composed by the province. Graduate Faculty Lecturer, Department of Sri Bua Thai instruments. Department of Music College of Dramatic Arts, Sukhothai, Thailand. The music consists of three product lines in Tabor ฆgagwg Krahabpie a small cymbals and instruments to which it is assumed that the Sukhothai period. ระบำเทวีศรีสัชนาลัย เป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยนำหลักฐานทั้งทางด้านท่ารำ เครื่องแต่งกาย มาจากรูปปั้น รูปแกะสลักเทวดา นางฟ้า และลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ ขุดค้นพบ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเครื่องแต่งกายของระบำชุดนี้ได้รับแบบอย่างจากรูปปั้นขอม ผู้หญิงสมัยสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยยอดชฎาทำเป็นรูปทรงเจดีย์วัดช้างล้อม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยท่วงทำนองแต่งโดย อาจารย์บัณฑิต ศรีบัว อาจารย์ประจำหมวดวิชาเครื่องสายไทย ภาควิชาดุริยางค์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดนตรีที่ใช้ประกอบด้วย กระจับปี่ ซอสามสาย ปี่ใน ตะโพน ฆ้องวงใหญ่ ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีสมัยสุโขทัย

rabam nangmai -Thai dance-ระบำนางไม้

Nymphs dancing in the show's drama CRAB Khun Chang - Khun Phan when the device was lost Nang Wan Thong when I die. We miss the ball. It is the fate of existing monsters. On the sensitivity of the war. Mrs. sensitivity was afraid that his father was killed. Is converted into a beautiful young woman. The trap was set on the way. This has been inserted into a dance to show that it is nighttime. Among the masses has not come out well .... Habrabm ระบำนางไม้เป็นการแสดงที่อยู่ในละครเสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผนตอนพระไวยแตกทัพ นางวันทองเมื่อตอนขาดใจ มีความอาลัยถึงลูก เวรกรรมที่มีอยู่จึงทำให้เป็นอสุรกาย ในวันที่พระไวยออกศึก นางเกรงว่าพระไวยจะถูกบิดาฆ่าตาย จึงแปลงกายเป็นหญิงสาวสวย มาดักพระไวยอยู่ระหว่างทาง ในตอนนี้เองได้สอดแทรกระบำชุดนี้เข้าไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นยามค่ำคืน มวลหมู่บรรดานางไม้ต่างออกมาจับระบำกัน....

rabam pimaypura -Thai dance-ระบำพิมายปุระThis pimayPura dance choreography was made ​​by Ms. Angel etch the image to the Bayon. The Phimai Sanctuary. The dancing posture of Lord Shiva, the actress from the golden pagoda in the Suwannee teachers Rattana sanctuary school science teachers to invent a dance. This performance is considered by archaeologists as the beautiful but not another. ระบำพิมายปุระชุดนี้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาตามนางอัปสรภาพจำหลักสมัยขอมบายน ในปราสาทหินพิมาย และท่าร่ายรำจากพระศิวะนาฏราชที่หน้าบันปรางค์ประธาน ครูวรรณี อมติรัตนะ ครูประจำการโรงเรียนพิมายวิทยาเป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำ การแสดงชุดนี้ถือว่าเป็นการแสดงแนวโบราณคดีที่สวยสดงดงามอีกชุดหนึ่งทีเดียวค่ะ

rabam comprateep sukhothai - Thai dance-ระบำโคมประทีปสุโขทัย


Mr Chaiwat said to me the gold, the inscriptions of the Sukhothai is an inscription of King Ramkhamhaeng. At the ceremony in the tradition of the Buddhist Lent. "...... When suitable. Krankฐin one month to go. When Krankฐin. Jaa Phanom Mak and Phanom with premium flowers. The seat cushions, pillows, sleeping. I'm always the servants cut reply to Gabriel to always pray to the forest yonder When there was walled up with everything but the forest area on foot. Operating on the operating Patis drum sound with a pin. Sound the sound driver. I know there are players who are on the one known as the gateway to the city of Sukhothai, I have four. I wear a candle to see you play with fire you burn candles. Sukhothai is known as the ". When the festive occasion in the middle of the twelfth month of the Loy. In the Sukhothai period. "Brahman rite ceremony - the floating lantern". The draw for the lamp chandelier in a gold alloy, Master Detective mountain lighting the lamp says it takes approximately 2-3 months to complete. The use of seed grain include grain Maklem Tahno, sorghum, orange, white, black, yellow, paddy birds, ivory, white, black, red, gray, green beans, pins, seeds, mustard seeds, rice, beans, coriander, egg shells, shell out. , palm leaves, flowers, Tabak, Amaranth, sand, rope, water hyacinth, like Japan, the lights, cardboard, bamboo, plywood, paper, rope, yarn, and so it was tinged by a stroke lamp chandelier. The fraction of light requires patience, skill and effort to make a fineness that spectacular to watch in the Loi Krathong and Candle fire. City College of Dramatic Arts. A study in conservation. The field of dance, music, arts and heritage, it has created a show that has to invent a new one. Dancing Light Lamps Sukhothai. Which indicates the creation of music and dance drawn from the beauty of the lights in the chandelier. Burn Candle Festival in Sukhothai province. This is a tradition that has passed since ancient times. In the form of dance music. And awareness to students. Involved in the conservation of art to younger generations. I have known and worked together to preserve tradition. นายชัยวัฒน์ ทองศักดิ์ ได้กล่าวถึงหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ จารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตอนที่กล่าวถึงประเพณีการทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษาว่า “......เมื่อออกพรรษา กรานกฐินเดือนหนึ่งจึ่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ยพนมหมากมีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐินโอยทานแล่ปีแล้ญิบล้านไปสวดกฐินถึงอรัญญิกพู้น เมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญญิกพู้นเท้าหัวลาน ดํบงดํกลองด้วยเสียงพาทย์เสียงพิน เสียงเลื่อนเสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื่อน เลื่อน เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก” เมื่อหมดเทศกาลกฐินแล้วในกลางเดือนของเดือนสิบสองจะมีประเพณีลอยกระทง ในสมัยสุโขทัยเรียกว่า “พิธีจองเปรียง – ลอยประทีป” สำหรับการทำโคมชัก โคมแขวน ในปัจจุบัน ท่านอาจารย์ทองเจือ สืบชมภู ได้กล่าวไว้ว่า โคมแต่ละโคม ต้องใช้ระยะเวลาทำประมาณ ๒-๓ เดือนจึงจะสำเร็จ โดยการนำเอาเมล็ดพันธุ์พืชเม็ดเล็ก ๆ ได้แก่ เม็ดมะกล่ำตาหนู, ข้าวฟ่างสีส้ม ขาว ดำ เหลือง, ข้าวเปลือกนก, งาขาว ดำ แดง เทา ถั่วเขียว, เข็มหมุด, เมล็ดผักกาด, เมล็ดข้าวเหนียว, เมล็ดผักชี, เปลือกไข่, เปลือกไหม, ใบลาน, ดอกตะแบก, ดอกบานไม่รู้โรย, ทราย, เชือกผักตบชวา, ไหมญี่ปุ่น, ดวงไฟ, กระดาษแข็ง, ไม้ไผ่, ไม้อัด, กระดาษสา, เชือก, เส้นด้าย และอื่น ๆ มาร้อยเรียง แต่งแต้มให้เป็นโคมชักโคมแขวน แต่ละเสี้ยวของโคมต้องใช้ ความประณีต ความอดทน และความพยายาม อย่างมาก เพื่อให้สมกับความวิจิตรตระการตาที่นำมาให้ได้ชมในงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นสถานศึกษาที่อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะสาขาดนตรี นาฏศิลป์ จึงได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ได้แก่ ระบำโคมประทีปสุโขทัย ซึ่งเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์เพลงและท่ารำมาจากความงดงามของโคมชักโคมแขวนใน เทศกาลเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ในรูปของการแสดงนาฏศิลป์ดนตรี และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปะให้เยาวชนรุ่น หลังได้รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อไป

rabam sabalor - Thai dance -ระบำสะบ้าล้อ

Randi Saba wheel set is the invention of the School of Dramatic Art in Chantaburi. The aim is to preserve Saba wheel play. This is a popular game in the Eastern District of play for a long time. By bringing the performing arts of drama adapted to the appearance of the patella with the wheel.
      The men wear dress clothes loincloth. T-shirt, shoulder sling and wear her sash woven loincloth. Cylinder sleeves. Jewelry. I decorated with beautiful flowers.
      Device performance. Loksabga and themes
.

ระบำสะบ้าล้อชุดนี้เป็นผลงานการประดิษฐ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์การละเล่นสะบ้าล้อ ซึ่งเป็นการละเล่นในท้องถิ่นของภาคตะวันออกที่นิยมเล่นกันมานาน โดยการนำเอาศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์มาดัดแปลงเข้ากับลักษณะท่าทางของการเล่นสะบ้าล้อ การแต่งกาย ชายนุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อคอกลมผ้าคล้องไหล่ และผ้าคาดเอว หญิงนุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อแขนกระบอก เครื่องประดับ ผมประดับดอกไม้ให้สวยงาม อุปกรณ์การแสดง ลูกสะบ้าและแก่น

rabam gab - Thai dance -ระบำกรับThe dance is set to show an increase. In the aftermath of the instrument, which is the rhythm of the music of Thailand. The invention is a folk dance dance in the region. The origin of this dance, the College of Dramatic Arts. Has created a dance for the first time in the reception of the participants. Ship for Southeast Asian Youth Program at Government House. In October 2524, the music was composed for the Council's expert brand offers Thai Fine Arts Department of Music and National Artists. Who invented the dance style. The teacher's house for a new teaching Tejagupta Art Department, and Suk Ka II solution for teachers and teaching artists in the Art Department. The present exhibition of Thai music. Students at the 8th concert hall in December 2525 and the Bangkok Bank headquarters on Silom Road also be on display in a carnival of government agencies and private time. It is a series of beautiful and spectacular another. It represents the evolution of dance mixed one. This is a girl. Wear cotton fabrics printed loincloth. Sabeฉiyong pleated satin blanket wearing jewelry. I watch the flowers splash a bunch of flour.
  Music for the show. The five rings Piepatis benignity. Or both. Or larger. Melodies and rhythms of music and the second one does not have lyrics for the dance style. The City in the aftermath of a stroke at two and one style of dance. I hit a stick on the palm. I have hit on the leg. And I hit on the shoulder. And the alley running to some extent, to some extent shifted toward the feet or some such Execs. ระบำกรับเป็นชุดการแสดงที่ประยุกต์ขึ้น โดยนำกรับพวงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของวงดนตรีไทย มาประดิษฐ์เป็นชุดระบำในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง ที่มาของระบำชุดนี้คือวิทยาลัยนาฏศิลป ได้สร้างสรรค์ระบำกรับเพื่อแสดงครั้งแรกในงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้ร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ผู้แต่งทำนองเพลงคือ ครมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ ผู้ประดิษฐ์ลีลาท่ารำ.คือ ครูลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และครูเฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ ต่อมานำออกแสดงในงานดนตรีไทย มัธยมศึกษาครั้งที่ ๘ ณ สังคีตศาลา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ และงานเปิดสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม นอกจากนี้ยังนำออกแสดงในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการและเอกชนบ่อยครั้ง นับเป็นชุดการแสดงที่งดงามและน่าชมอีกชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการของระบำเบ็ดเตล็ดแบบหนึ่ง ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน นุ่งผ้าโจงกระเบนผ้าพิมพ์ลาย ห่มผ้าแพรจีบสไบเฉียงสวมเครื่องประดับ ผมทรงดอกกระทุ่มทัดแป้งพวง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องห้า หรือเครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ ท่วงทำนองและจังหวะเป็นเพลงอัตราสองชั้นและชั้นเดียว ไม่มีบทร้อง สำหรับลีลาท่ารำนั้น ผู้แสดงตีกรับพวงในจังหวะอัตราสองชั้น และชั้นเดียว ประกอบลีลาท่ารำ บางท่าตีกรับบนฝ่ามือ บางท่าตีบนหน้าขา และบางท่าตีบนหัวไหล่ ประกอบกับวิ่งซอยเท้าบ้างขยับเท้าบ้าง ย่ำเท้า หรือตบเท้าบ้าง ฯลฯ