วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555Rabam nangyaklowtrapone. Lopburi Dramatic Arts College. The folk art is on display at the wheel of Tabor City giant. Have fun.
The beautifully crafted and Take the form of She create a giant in the literary adaptation. To show you I like the new song (I love her Wns. Negative) have devised a dance. By bringing together the beauty of the dance music grounded her in the car giant Larsen, combined with rhythm, dance and fun. Tabor and her giant wheel. Consulted with Professor Rajana Poungprayong bunch of samples for teaching Thai dramatic arts. somchai fonramdee was writing lyrics with a melody by dancing a lot and I was Narongrit kongpin and Polsak sabbangyang some properties of rubber.

ระบำนางยักษ์ล้อตะโพนการแสดงของ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นการแสดงที่นำเอาศิลปะพื้นบ้านการล้อตะโพนของนางยักษ์ ที่มีความสนุกสนาน
มาประดิษฐ์ขึ้นให้สวยงามและ ได้นำเอารูปแบบของ นางยักษ์ในวรรณคดีมาดัดแปลงสร้างสรรค์ ในการแสดงชุดนี้ ท่านอาจารย์ ภาพร ตระกูลปาน(ครูละครนาง วนศ.ลบ) ได้ประดิษฐ์ท่ารำ ขึ้นโดยนำเอาความสวยงามความพร้อมเพรียงของท่ารำเพลงกราวนางยักษ์ ในเรื่อง รถเสน มาผสมผสานกับจังหวะ ลีลา ท่ารำที่สนุกสนาน ของนางยักษ์ล้อตะโพนและ ได้ปรึกษาท่ารำ กับ อาจารย์ รัจนา(เล็ก) พวงประยงค์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย แต่งเนื้อร้องโดย อาจารย์ สมชาย ฟ้อนรำดี ทำนองโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น และ อาจารย์ พลศักดิ์ ทรัพย์บางยาง


วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Nattaleelaphayhad-Thaidance-นาฏลีลาฟ้าหยาด

 This performance is the result of creative work. Kalasin College of Dramatic Arts at a high level in the supervision and mentoring of teachers doing a good teacher Garucha Jhantasiro, Department of Dance School of Dramatic Arts Kalasin (the current position. School of Dramatic Arts ANG) was built in 2538 by the layout of the main image. The Big Bang Phra Ya Khu Dvaravati Mlaasi Kalasin province to devise a dance. The strip is to invent a melody radiant national artists. 
The show will be wearing a dress shirt and a skirt made ​​of satin or silk satin. The original dancing series is referred to the city. "Fa Daet Song Yang" is an ancient city in the ฃึe the relative prosperity of the trade relations with China.
การแสดงชุดนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ ชั้นสูงปีที่ 1ในความควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษา ของ ครู จารุชา จันทสิโร ครูภาควิชา โขน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์(ปัจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง) สร้างขึ้นในปี 2538 โดยนำเอาเค้าโครงจากภาพจำหลักสมัย ทวารวดีที่พระธาตุ ยาคู อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธ์มาประดิษฐ์เป็นท่ารำ ผู้คิดประดิษฐ์ทำนองเพลงคือ ครู เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ

การแต่งกาย ผู้แสดงจะสวมเสื้อและกระโปรงที่ทำจากผ้าต่วนหรือผ้าแพร ซึ่งผู้คิดค้นระบำชุดนี้ได้อ้างไปถึงเมือง "ฟ้าแดดสงยาง"เป็นเมืองโบราณฃึ่งในขณะนั้นได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีทางด้านค้า ขายกับเมืองจีน