วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Rabam pattawisai-Thaidance-ระบำพัธวิสัย

Patwisai Dance Company is in the North end of the play's ancient Cawi. The flag of Mali her jealous. It is the thesis of King Borom her family. Prince Narissaranuwatiwong
to support the criticism of the family. We want the ending of the story is the massive Grand Finale of the opera, or opera. The project is a dance that expresses the wishes and praise unto the king. The development of a North Dance Company. The class was called by the name of my kingdom. Cawi who was killed. ระบำพัธวิสัย นั้นอยู่ในตอนท้ายของละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีหึง เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งต้องการให้ฉากจบของเรื่องมีความยิ่งใหญ่ตระการตาแบบ Grand Finale ในการแสดงอุปรากรหรือละครโอเปร่า จึงทรงนิพนธ์ให้มีระบำที่แสดงออกถึงการสรรเสริญและถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ ส่วนชื่อระบำพัธวิสัย นั้นเรียกตามชื่อเมืองของท้าวสันนุราช ผู้ซึ่งถูกคาวีสังหาร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

Rabam sriwirentara-Thaidance-ระบำศรีวิเรนทร์


This dance is a dance, the archaeologist who invented a new one. By a teacher Pranee Samrarnwong Cruises families and teachers Rattiya Muksigapong here is the procedure dance teacher Silapee Tramote is a composer of songs and melodies to complement the light and sound "I was a dancer to" set "Niramit innovation. over the Moon River, "organized by the Tourism Authority of Thailand. Tue to Phimai Festival Phimai District, Nakhon Ratchasima.
In Sri dance of casualty. Demonstrate dance to welcome the parade of the sculptor. Prang Prang Nacprk to the Chairman of the nervous stone sanctuary to celebrate the Buddha.
ระบำชุดนี้เป็นระบำแนวโบราณคดีที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญครู ปราณี สำราญวงศ์ และ ครูรัตติยะ มุกสิกะพงค์ เป็นผู้ให้กระบวนท่ารำ ครู ศิลปี ตราโมทเป็นผู้ประพันธ์เพลงและทำนองเพื่อประกอบการแสดง แสง เสียง "วิมายนาฏการ"ชุด"นิรมิตรตกรรมเหนือลำนำมูล"จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ระบำศรีวิเรนทร แสดงให้เห็นถึงการร่ายรำเพื่อต้อนรับขบวนแห่พระปฏิมากร ปรางนาคปรกเข้าสู่ปรางค์ประธานที่ประสาทหินพิมายเพื่อเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชา


วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555Rabam nangyaklowtrapone. Lopburi Dramatic Arts College. The folk art is on display at the wheel of Tabor City giant. Have fun.
The beautifully crafted and Take the form of She create a giant in the literary adaptation. To show you I like the new song (I love her Wns. Negative) have devised a dance. By bringing together the beauty of the dance music grounded her in the car giant Larsen, combined with rhythm, dance and fun. Tabor and her giant wheel. Consulted with Professor Rajana Poungprayong bunch of samples for teaching Thai dramatic arts. somchai fonramdee was writing lyrics with a melody by dancing a lot and I was Narongrit kongpin and Polsak sabbangyang some properties of rubber.

ระบำนางยักษ์ล้อตะโพนการแสดงของ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นการแสดงที่นำเอาศิลปะพื้นบ้านการล้อตะโพนของนางยักษ์ ที่มีความสนุกสนาน
มาประดิษฐ์ขึ้นให้สวยงามและ ได้นำเอารูปแบบของ นางยักษ์ในวรรณคดีมาดัดแปลงสร้างสรรค์ ในการแสดงชุดนี้ ท่านอาจารย์ ภาพร ตระกูลปาน(ครูละครนาง วนศ.ลบ) ได้ประดิษฐ์ท่ารำ ขึ้นโดยนำเอาความสวยงามความพร้อมเพรียงของท่ารำเพลงกราวนางยักษ์ ในเรื่อง รถเสน มาผสมผสานกับจังหวะ ลีลา ท่ารำที่สนุกสนาน ของนางยักษ์ล้อตะโพนและ ได้ปรึกษาท่ารำ กับ อาจารย์ รัจนา(เล็ก) พวงประยงค์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย แต่งเนื้อร้องโดย อาจารย์ สมชาย ฟ้อนรำดี ทำนองโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น และ อาจารย์ พลศักดิ์ ทรัพย์บางยาง


วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Nattaleelaphayhad-Thaidance-นาฏลีลาฟ้าหยาด

 This performance is the result of creative work. Kalasin College of Dramatic Arts at a high level in the supervision and mentoring of teachers doing a good teacher Garucha Jhantasiro, Department of Dance School of Dramatic Arts Kalasin (the current position. School of Dramatic Arts ANG) was built in 2538 by the layout of the main image. The Big Bang Phra Ya Khu Dvaravati Mlaasi Kalasin province to devise a dance. The strip is to invent a melody radiant national artists. 
The show will be wearing a dress shirt and a skirt made ​​of satin or silk satin. The original dancing series is referred to the city. "Fa Daet Song Yang" is an ancient city in the ฃึe the relative prosperity of the trade relations with China.
การแสดงชุดนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ ชั้นสูงปีที่ 1ในความควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษา ของ ครู จารุชา จันทสิโร ครูภาควิชา โขน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์(ปัจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง) สร้างขึ้นในปี 2538 โดยนำเอาเค้าโครงจากภาพจำหลักสมัย ทวารวดีที่พระธาตุ ยาคู อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธ์มาประดิษฐ์เป็นท่ารำ ผู้คิดประดิษฐ์ทำนองเพลงคือ ครู เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ

การแต่งกาย ผู้แสดงจะสวมเสื้อและกระโปรงที่ทำจากผ้าต่วนหรือผ้าแพร ซึ่งผู้คิดค้นระบำชุดนี้ได้อ้างไปถึงเมือง "ฟ้าแดดสงยาง"เป็นเมืองโบราณฃึ่งในขณะนั้นได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีทางด้านค้า ขายกับเมืองจีน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

Fon thaipuan-Thaidance-ฟ้อนไทพวน

Kalasin College of Dramatic Arts. Has organized a series of performances of dance's time to present the work. In AD. The 2542 presentation on the tribes of Thailand - Laos, which has several species in the NE. Many immigrants come from the Mekong River basin. When the settlers near the same combination of tradition. And income of His Majesty the King for some peaceful time. The real point is that a people who speak Tai - Lao The original settlement of the town. A District in Xieng Khouang. Lao People's Democratic Republic. From an estimated million people were living up in less than two million people. The local distribution such as Udon Khai Sing Buri Lop Buri, Chiang Rai Community Nayok, Chachoengsao, etc. So the real point of the major ethnic groups should be educated about the unique culture and traditions of the Tai Puan. To present the work in conservation and development of the format of the show next year and the year 2542 was the year of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, God is there. His Majesty the King for 72 years. Kalasin College of Dramatic Arts. I did not have to salute an additional 2 to honor Him. Reasons mentioned above. The inspiration for the teachers. Kalasin College of Dramatic Arts. The idea is to learn about conservation and development of dance's time to get up and dance club with one of Nong Khai. Which knowledge of the choreography and costumes as well. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดชุดการแสดงฟ้อนไทพวนขึ้นเพื่อนำเสนอเป็นผลงาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒โดยเสนอผลงานเกี่ยวกับกลุ่มชนเผ่าไทย-ลาว ในอิสาน ซึ่งมีหลายเผ่าพันธุ์ ส่วนใหญ่มักจะอพยพมาจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กันได้ผสมผสานประเพณี ต่างได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวๆอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ไทพวนเป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท-ลาว ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากแผนที่ทางภาษาประมาณกันว่าคนพวนอาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านคน โดยกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆเช่น อุดรธานี หนองคาย พิจิตร นครนายก สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี เชียงราย ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ดังนั้นไทพวนจึงเป็นชนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวน เพื่อนำเสนอเป็นผลงานในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบของการแสดงต่อไปประกอบกับปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระพรรษาครบ๗๒พรรษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้แต่งบทถวายพระพรเพิ่มขึ้นอีก๒บทเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เกิดแนวความคิดที่จะศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องฟ้อนไทพวนขึ้นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมนาฏศิลป์หนองคาย ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องท่ารำและเครื่องแต่งกายเป็นอย่างดียิ่ง

Fon kailai-Thaidance-ฟ้อนก๋ายลาย

This dance is Kai lai was discovered by Mr. Chai said loudly to the public fairly. Former member of the folk clubs Student Research Forum at the end of 2531 at a South Beach district, Sa. Chiang Mai Province. Dance in this show. The evidence is not exactly a bundle of Tai Lue. Beach House at the original or not known in the dance that I now have a base that was in there for over 120 years ago, I was at the same time it is. The mother is everything. (Last name unknown), who has taught this dance to children at home in those locations. (Now the head is less than 10 employees) are expected to dance before his mother's mulberry. And a dance that has been previously accepted in society. Important it is. Mulberry's best friends and I dance the dance is welcome to come along and west of King County. King Rama VII was the seventh generation descendant of the mulberry until today's residents are still required to continue. Heat Hong Kong is the essence of their own. It is proud to present this to the children who have inherited legendary dance Kai Lai. This is true. I did not fill out much of the modern During the time I need a job i will have to practice this dance. Sound of drums, the boys play at. There are people who are close to see. The first talk of the measurements taken at the center. These images are rarely seen together in the city, but here at home as a Tong. Still preserved, not diminished. With the phrase "I least I climb Horm. Jar Jar took position here Hom Teo ". ฟ้อนก๋ายลายได้มีการค้นพบโดยนายสุชาติ กันชัย และนายสนั่นธรรมธิ อดีตสมาชิกของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ บ้านแสนตอง ตำบลสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ฟ้อนเมืองลายนี้ ไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงแน่ชัดว่าเป็นฟ้อนของกลุ่มชาวไทลื้อ บ้านแสนตองที่มีมาแต่เดิมหรือไมเท่าที่ทราบกันในบรรดาช่างฟ้อนที่เหลือใน ปัจจุบัน จึงมีการสันนิฐานกันว่าคงมีมานานกว่า ๑๒๐ ปีมาแล้ว ยุคที่จำความกันได้ก็คือ ยุคแม่หม่อนดี (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งได้สอนฟ้อนชนิดนี้ให้กับลูกหลานชาวบ้านแสนตองในสมัยนั้น (ปัจจุบันนี้ผู้ที่ฟ้อนเป็นเหลือไม่ถึง ๑๐ คน) คาดว่าฟ้อนดังกล่าวคงมีมาก่อนสมัยแม่หม่อนดี และคงเป็นฟ้อนที่ได้รับการยอมรับกันในสังคมมาก่อนแล้ว ที่สำคัญก็คือ แม่หม่อนดีและเพื่อน ๆ ช่างฟ้อนในยุคนั้นได้เคยไปฟ้อนต้อนรับการเสด็จเลียบมณฑลพายัพของพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ มาแล้ว จากรุ่นหม่อนมาจนถึงรุ่นหลานในปัจจุบันนี้ชาวบ้านเหล่าแสนตองยังคงสืบสาน ฮีตฮอยที่เป็นแก่นแท้ของตนเอง เป็นที่น่าภูมิใจที่ปัจจุบันนี้ยังมีลูกหลานที่ยังสืบทอดตำนานฟ้อนก๋ายลาย ที่เป็นลายแท้ ไม่ได้แต่งเติมให้ออกมาสวยตามยุคตามสมัย ในช่วงเวลาที่วัดแสนตองมีงานตอนเย็นๆจะมีเด็กมาซ้อมฟ้อนลาย มีเสียงกลองจากเด็กผู้ชายที่มาเล่นที่วัด มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆออกมาดู มาคุยกันตามประสาของคนที่ยึดเอาวัดเป็นศูนย์กลาง ภาพเหล่านี้เรามักไม่ค่อยได้เห็นกันนักในสังคมเมือง แต่ที่นี่ ที่บ้านเหล่าแสนตอง ยังคงรักษาไว้ไม่เสื่อมคลาย สมกับคำพูดที่ว่า " ฮ่อมหนูก่หนูไต่ ฮ่อมไหน่ก๋ไหน่เตียว "

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fon nopburisrinakronping Chiang Mai - Thaidance-ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

When I reached the age of 700 years in Chiang Mai. November last year. Fri 2539. Chiang Mai with the College of Dramatic Arts. The creation of this series. Dance Health Resort Chiang Mai is a symbol of the Metropolitan. To celebrate the power of love, faith, pride and gratitude, gratitude for the homeland. The above expression. This is a dramatic presentation of the wisdom and heritage aspects of interest. The melody is played. Dr. Song Ping Chiang Mai Metropolitan. I love his intelligence, the rank is the author of the song since. Fri 2539. By the formats and language music. According to its native region. เมื่อคราวที่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุครบ๗๐๐ปี เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๙ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้มีการสร้างสรรค์การแสดงชุด ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ให้เป็นสัญลักษณ์ของงาน เพื่อร่วมฉลองแสดงพลังแห่งความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจและความกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นดินเกิด การแสดงออกดังกล่าว นับว่าเป็นการนำเสนอนาฏกรรมมรดกทางภูมิปัญญาอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ ทำนองเพลงที่ใช้บรรเลง ชื่อเพลงนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ นายรักเกียรติ ปัญญายศ เป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๙ โดยคงรูปแบบและสำเนียงเพลง ให้มีเอกลักษณ์ตามแบบพื้นเมืองภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

House of Thai cultural heritage.: rabam chouwna

House of Thai cultural heritage.: rabam chouwna: Rabam chouwna or Dance farmer is one of the teachers at the Department Silpkr Council enacted an expert in modern Thai music and national...

rabam chouwna - Thaidance-ระบำชาวนา

Rabam chouwna or Dance farmer is one of the teachers at the Department Silpkr Council enacted an expert in modern Thai music and national artists. Who composed the music. Wong and spotless lady Esni a Thai Classical Dance and national artists. As the inventor of dance. Rhythmic dance and song reflect the living. Livelihood of farmers and agriculture is the backbone of the nation. ระบำชาวนา เป็นระบำชุดหนึ่งที่กรมศิลปกรมอบให้ครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แต่งทำนองเพลง และท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ ลีลาท่ารำและทำนองเพลงสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพกสิกรรมของชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fon jantrapafan-Thaidance-ฟ้อนจันทราพาฝัน

Fon jantrapafan as a dance tune and lyrics. The above description of the women who love the beauty of the dream in the moonlight. I dance with grace and delicate beauty. Choreographed dance with a lady Cheetah Wong Esni Thai dance and national artists. The song is. Co-authored with Mr. D, the authors said people in Laos, a sweet melody. ฟ้อนจันทราพาฝัน เป็น ชุดการฟ้อนตามท่วงทำนองและบทร้อง ที่บรรยายถึงหญิงสาวชาวเหนือผู้หลงใหลใฝ่ฝันในความงามของแสงจันทร์ โดยมีลีลาท่าฟ้อนอันอ่อนช้อยงดงาม ออกแบบท่ารำโดยท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ ส่วนบทร้องนั้น ประพันธ์ร่วมกับนายประพันธ์ สุคนธะชาติ ในทำนองเพลงลาวคำหอม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

rabam tewisisuchnalai - thaidance-ระบำเทวีศรีสัชนาลัย

Sukhothai princess ballerina. The invention is a new dance. The proof of the dance. Clothing from Angel, angel statues, figurines and patterns. Appears on ancient artifacts excavated at the Sukhothai Historical Park. District, Sukhothai. Province of dance costumes, this is typical of Khmer sculpture. Women, which is located in Sukhothai Ramkhamhaeng National Museum. Sukhothai province. Jada made by top shaped chedi of Wat Chang Lom. District, Sukhothai. Melodies composed by the province. Graduate Faculty Lecturer, Department of Sri Bua Thai instruments. Department of Music College of Dramatic Arts, Sukhothai, Thailand. The music consists of three product lines in Tabor ฆgagwg Krahabpie a small cymbals and instruments to which it is assumed that the Sukhothai period. ระบำเทวีศรีสัชนาลัย เป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยนำหลักฐานทั้งทางด้านท่ารำ เครื่องแต่งกาย มาจากรูปปั้น รูปแกะสลักเทวดา นางฟ้า และลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ ขุดค้นพบ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเครื่องแต่งกายของระบำชุดนี้ได้รับแบบอย่างจากรูปปั้นขอม ผู้หญิงสมัยสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยยอดชฎาทำเป็นรูปทรงเจดีย์วัดช้างล้อม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยท่วงทำนองแต่งโดย อาจารย์บัณฑิต ศรีบัว อาจารย์ประจำหมวดวิชาเครื่องสายไทย ภาควิชาดุริยางค์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดนตรีที่ใช้ประกอบด้วย กระจับปี่ ซอสามสาย ปี่ใน ตะโพน ฆ้องวงใหญ่ ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีสมัยสุโขทัย

rabam nangmai -Thai dance-ระบำนางไม้

Nymphs dancing in the show's drama CRAB Khun Chang - Khun Phan when the device was lost Nang Wan Thong when I die. We miss the ball. It is the fate of existing monsters. On the sensitivity of the war. Mrs. sensitivity was afraid that his father was killed. Is converted into a beautiful young woman. The trap was set on the way. This has been inserted into a dance to show that it is nighttime. Among the masses has not come out well .... Habrabm ระบำนางไม้เป็นการแสดงที่อยู่ในละครเสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผนตอนพระไวยแตกทัพ นางวันทองเมื่อตอนขาดใจ มีความอาลัยถึงลูก เวรกรรมที่มีอยู่จึงทำให้เป็นอสุรกาย ในวันที่พระไวยออกศึก นางเกรงว่าพระไวยจะถูกบิดาฆ่าตาย จึงแปลงกายเป็นหญิงสาวสวย มาดักพระไวยอยู่ระหว่างทาง ในตอนนี้เองได้สอดแทรกระบำชุดนี้เข้าไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นยามค่ำคืน มวลหมู่บรรดานางไม้ต่างออกมาจับระบำกัน....

rabam pimaypura -Thai dance-ระบำพิมายปุระThis pimayPura dance choreography was made ​​by Ms. Angel etch the image to the Bayon. The Phimai Sanctuary. The dancing posture of Lord Shiva, the actress from the golden pagoda in the Suwannee teachers Rattana sanctuary school science teachers to invent a dance. This performance is considered by archaeologists as the beautiful but not another. ระบำพิมายปุระชุดนี้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาตามนางอัปสรภาพจำหลักสมัยขอมบายน ในปราสาทหินพิมาย และท่าร่ายรำจากพระศิวะนาฏราชที่หน้าบันปรางค์ประธาน ครูวรรณี อมติรัตนะ ครูประจำการโรงเรียนพิมายวิทยาเป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำ การแสดงชุดนี้ถือว่าเป็นการแสดงแนวโบราณคดีที่สวยสดงดงามอีกชุดหนึ่งทีเดียวค่ะ

rabam comprateep sukhothai - Thai dance-ระบำโคมประทีปสุโขทัย


Mr Chaiwat said to me the gold, the inscriptions of the Sukhothai is an inscription of King Ramkhamhaeng. At the ceremony in the tradition of the Buddhist Lent. "...... When suitable. Krankฐin one month to go. When Krankฐin. Jaa Phanom Mak and Phanom with premium flowers. The seat cushions, pillows, sleeping. I'm always the servants cut reply to Gabriel to always pray to the forest yonder When there was walled up with everything but the forest area on foot. Operating on the operating Patis drum sound with a pin. Sound the sound driver. I know there are players who are on the one known as the gateway to the city of Sukhothai, I have four. I wear a candle to see you play with fire you burn candles. Sukhothai is known as the ". When the festive occasion in the middle of the twelfth month of the Loy. In the Sukhothai period. "Brahman rite ceremony - the floating lantern". The draw for the lamp chandelier in a gold alloy, Master Detective mountain lighting the lamp says it takes approximately 2-3 months to complete. The use of seed grain include grain Maklem Tahno, sorghum, orange, white, black, yellow, paddy birds, ivory, white, black, red, gray, green beans, pins, seeds, mustard seeds, rice, beans, coriander, egg shells, shell out. , palm leaves, flowers, Tabak, Amaranth, sand, rope, water hyacinth, like Japan, the lights, cardboard, bamboo, plywood, paper, rope, yarn, and so it was tinged by a stroke lamp chandelier. The fraction of light requires patience, skill and effort to make a fineness that spectacular to watch in the Loi Krathong and Candle fire. City College of Dramatic Arts. A study in conservation. The field of dance, music, arts and heritage, it has created a show that has to invent a new one. Dancing Light Lamps Sukhothai. Which indicates the creation of music and dance drawn from the beauty of the lights in the chandelier. Burn Candle Festival in Sukhothai province. This is a tradition that has passed since ancient times. In the form of dance music. And awareness to students. Involved in the conservation of art to younger generations. I have known and worked together to preserve tradition. นายชัยวัฒน์ ทองศักดิ์ ได้กล่าวถึงหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ จารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตอนที่กล่าวถึงประเพณีการทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษาว่า “......เมื่อออกพรรษา กรานกฐินเดือนหนึ่งจึ่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ยพนมหมากมีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐินโอยทานแล่ปีแล้ญิบล้านไปสวดกฐินถึงอรัญญิกพู้น เมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญญิกพู้นเท้าหัวลาน ดํบงดํกลองด้วยเสียงพาทย์เสียงพิน เสียงเลื่อนเสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื่อน เลื่อน เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก” เมื่อหมดเทศกาลกฐินแล้วในกลางเดือนของเดือนสิบสองจะมีประเพณีลอยกระทง ในสมัยสุโขทัยเรียกว่า “พิธีจองเปรียง – ลอยประทีป” สำหรับการทำโคมชัก โคมแขวน ในปัจจุบัน ท่านอาจารย์ทองเจือ สืบชมภู ได้กล่าวไว้ว่า โคมแต่ละโคม ต้องใช้ระยะเวลาทำประมาณ ๒-๓ เดือนจึงจะสำเร็จ โดยการนำเอาเมล็ดพันธุ์พืชเม็ดเล็ก ๆ ได้แก่ เม็ดมะกล่ำตาหนู, ข้าวฟ่างสีส้ม ขาว ดำ เหลือง, ข้าวเปลือกนก, งาขาว ดำ แดง เทา ถั่วเขียว, เข็มหมุด, เมล็ดผักกาด, เมล็ดข้าวเหนียว, เมล็ดผักชี, เปลือกไข่, เปลือกไหม, ใบลาน, ดอกตะแบก, ดอกบานไม่รู้โรย, ทราย, เชือกผักตบชวา, ไหมญี่ปุ่น, ดวงไฟ, กระดาษแข็ง, ไม้ไผ่, ไม้อัด, กระดาษสา, เชือก, เส้นด้าย และอื่น ๆ มาร้อยเรียง แต่งแต้มให้เป็นโคมชักโคมแขวน แต่ละเสี้ยวของโคมต้องใช้ ความประณีต ความอดทน และความพยายาม อย่างมาก เพื่อให้สมกับความวิจิตรตระการตาที่นำมาให้ได้ชมในงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นสถานศึกษาที่อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะสาขาดนตรี นาฏศิลป์ จึงได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ได้แก่ ระบำโคมประทีปสุโขทัย ซึ่งเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์เพลงและท่ารำมาจากความงดงามของโคมชักโคมแขวนใน เทศกาลเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ในรูปของการแสดงนาฏศิลป์ดนตรี และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปะให้เยาวชนรุ่น หลังได้รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อไป

rabam sabalor - Thai dance -ระบำสะบ้าล้อ

Randi Saba wheel set is the invention of the School of Dramatic Art in Chantaburi. The aim is to preserve Saba wheel play. This is a popular game in the Eastern District of play for a long time. By bringing the performing arts of drama adapted to the appearance of the patella with the wheel.
      The men wear dress clothes loincloth. T-shirt, shoulder sling and wear her sash woven loincloth. Cylinder sleeves. Jewelry. I decorated with beautiful flowers.
      Device performance. Loksabga and themes
.

ระบำสะบ้าล้อชุดนี้เป็นผลงานการประดิษฐ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์การละเล่นสะบ้าล้อ ซึ่งเป็นการละเล่นในท้องถิ่นของภาคตะวันออกที่นิยมเล่นกันมานาน โดยการนำเอาศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์มาดัดแปลงเข้ากับลักษณะท่าทางของการเล่นสะบ้าล้อ การแต่งกาย ชายนุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อคอกลมผ้าคล้องไหล่ และผ้าคาดเอว หญิงนุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อแขนกระบอก เครื่องประดับ ผมประดับดอกไม้ให้สวยงาม อุปกรณ์การแสดง ลูกสะบ้าและแก่น

rabam gab - Thai dance -ระบำกรับThe dance is set to show an increase. In the aftermath of the instrument, which is the rhythm of the music of Thailand. The invention is a folk dance dance in the region. The origin of this dance, the College of Dramatic Arts. Has created a dance for the first time in the reception of the participants. Ship for Southeast Asian Youth Program at Government House. In October 2524, the music was composed for the Council's expert brand offers Thai Fine Arts Department of Music and National Artists. Who invented the dance style. The teacher's house for a new teaching Tejagupta Art Department, and Suk Ka II solution for teachers and teaching artists in the Art Department. The present exhibition of Thai music. Students at the 8th concert hall in December 2525 and the Bangkok Bank headquarters on Silom Road also be on display in a carnival of government agencies and private time. It is a series of beautiful and spectacular another. It represents the evolution of dance mixed one. This is a girl. Wear cotton fabrics printed loincloth. Sabeฉiyong pleated satin blanket wearing jewelry. I watch the flowers splash a bunch of flour.
  Music for the show. The five rings Piepatis benignity. Or both. Or larger. Melodies and rhythms of music and the second one does not have lyrics for the dance style. The City in the aftermath of a stroke at two and one style of dance. I hit a stick on the palm. I have hit on the leg. And I hit on the shoulder. And the alley running to some extent, to some extent shifted toward the feet or some such Execs. ระบำกรับเป็นชุดการแสดงที่ประยุกต์ขึ้น โดยนำกรับพวงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของวงดนตรีไทย มาประดิษฐ์เป็นชุดระบำในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง ที่มาของระบำชุดนี้คือวิทยาลัยนาฏศิลป ได้สร้างสรรค์ระบำกรับเพื่อแสดงครั้งแรกในงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้ร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ผู้แต่งทำนองเพลงคือ ครมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ ผู้ประดิษฐ์ลีลาท่ารำ.คือ ครูลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และครูเฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ ต่อมานำออกแสดงในงานดนตรีไทย มัธยมศึกษาครั้งที่ ๘ ณ สังคีตศาลา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ และงานเปิดสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม นอกจากนี้ยังนำออกแสดงในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการและเอกชนบ่อยครั้ง นับเป็นชุดการแสดงที่งดงามและน่าชมอีกชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการของระบำเบ็ดเตล็ดแบบหนึ่ง ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน นุ่งผ้าโจงกระเบนผ้าพิมพ์ลาย ห่มผ้าแพรจีบสไบเฉียงสวมเครื่องประดับ ผมทรงดอกกระทุ่มทัดแป้งพวง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องห้า หรือเครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ ท่วงทำนองและจังหวะเป็นเพลงอัตราสองชั้นและชั้นเดียว ไม่มีบทร้อง สำหรับลีลาท่ารำนั้น ผู้แสดงตีกรับพวงในจังหวะอัตราสองชั้น และชั้นเดียว ประกอบลีลาท่ารำ บางท่าตีกรับบนฝ่ามือ บางท่าตีบนหน้าขา และบางท่าตีบนหัวไหล่ ประกอบกับวิ่งซอยเท้าบ้างขยับเท้าบ้าง ย่ำเท้า หรือตบเท้าบ้าง ฯลฯ