วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fon jantrapafan-Thaidance-ฟ้อนจันทราพาฝัน

Fon jantrapafan as a dance tune and lyrics. The above description of the women who love the beauty of the dream in the moonlight. I dance with grace and delicate beauty. Choreographed dance with a lady Cheetah Wong Esni Thai dance and national artists. The song is. Co-authored with Mr. D, the authors said people in Laos, a sweet melody. ฟ้อนจันทราพาฝัน เป็น ชุดการฟ้อนตามท่วงทำนองและบทร้อง ที่บรรยายถึงหญิงสาวชาวเหนือผู้หลงใหลใฝ่ฝันในความงามของแสงจันทร์ โดยมีลีลาท่าฟ้อนอันอ่อนช้อยงดงาม ออกแบบท่ารำโดยท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ ส่วนบทร้องนั้น ประพันธ์ร่วมกับนายประพันธ์ สุคนธะชาติ ในทำนองเพลงลาวคำหอม

1 ความคิดเห็น: