วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

rabam sabalor - Thai dance -ระบำสะบ้าล้อ

Randi Saba wheel set is the invention of the School of Dramatic Art in Chantaburi. The aim is to preserve Saba wheel play. This is a popular game in the Eastern District of play for a long time. By bringing the performing arts of drama adapted to the appearance of the patella with the wheel.
      The men wear dress clothes loincloth. T-shirt, shoulder sling and wear her sash woven loincloth. Cylinder sleeves. Jewelry. I decorated with beautiful flowers.
      Device performance. Loksabga and themes
.

ระบำสะบ้าล้อชุดนี้เป็นผลงานการประดิษฐ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์การละเล่นสะบ้าล้อ ซึ่งเป็นการละเล่นในท้องถิ่นของภาคตะวันออกที่นิยมเล่นกันมานาน โดยการนำเอาศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์มาดัดแปลงเข้ากับลักษณะท่าทางของการเล่นสะบ้าล้อ การแต่งกาย ชายนุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อคอกลมผ้าคล้องไหล่ และผ้าคาดเอว หญิงนุ่งผ้าโจงกระเบน เสื้อแขนกระบอก เครื่องประดับ ผมประดับดอกไม้ให้สวยงาม อุปกรณ์การแสดง ลูกสะบ้าและแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น