วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Rabam pattawisai-Thaidance-ระบำพัธวิสัย

Patwisai Dance Company is in the North end of the play's ancient Cawi. The flag of Mali her jealous. It is the thesis of King Borom her family. Prince Narissaranuwatiwong
to support the criticism of the family. We want the ending of the story is the massive Grand Finale of the opera, or opera. The project is a dance that expresses the wishes and praise unto the king. The development of a North Dance Company. The class was called by the name of my kingdom. Cawi who was killed. ระบำพัธวิสัย นั้นอยู่ในตอนท้ายของละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีหึง เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งต้องการให้ฉากจบของเรื่องมีความยิ่งใหญ่ตระการตาแบบ Grand Finale ในการแสดงอุปรากรหรือละครโอเปร่า จึงทรงนิพนธ์ให้มีระบำที่แสดงออกถึงการสรรเสริญและถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ ส่วนชื่อระบำพัธวิสัย นั้นเรียกตามชื่อเมืองของท้าวสันนุราช ผู้ซึ่งถูกคาวีสังหาร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

Rabam sriwirentara-Thaidance-ระบำศรีวิเรนทร์


This dance is a dance, the archaeologist who invented a new one. By a teacher Pranee Samrarnwong Cruises families and teachers Rattiya Muksigapong here is the procedure dance teacher Silapee Tramote is a composer of songs and melodies to complement the light and sound "I was a dancer to" set "Niramit innovation. over the Moon River, "organized by the Tourism Authority of Thailand. Tue to Phimai Festival Phimai District, Nakhon Ratchasima.
In Sri dance of casualty. Demonstrate dance to welcome the parade of the sculptor. Prang Prang Nacprk to the Chairman of the nervous stone sanctuary to celebrate the Buddha.
ระบำชุดนี้เป็นระบำแนวโบราณคดีที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญครู ปราณี สำราญวงศ์ และ ครูรัตติยะ มุกสิกะพงค์ เป็นผู้ให้กระบวนท่ารำ ครู ศิลปี ตราโมทเป็นผู้ประพันธ์เพลงและทำนองเพื่อประกอบการแสดง แสง เสียง "วิมายนาฏการ"ชุด"นิรมิตรตกรรมเหนือลำนำมูล"จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ระบำศรีวิเรนทร แสดงให้เห็นถึงการร่ายรำเพื่อต้อนรับขบวนแห่พระปฏิมากร ปรางนาคปรกเข้าสู่ปรางค์ประธานที่ประสาทหินพิมายเพื่อเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชา


วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555Rabam nangyaklowtrapone. Lopburi Dramatic Arts College. The folk art is on display at the wheel of Tabor City giant. Have fun.
The beautifully crafted and Take the form of She create a giant in the literary adaptation. To show you I like the new song (I love her Wns. Negative) have devised a dance. By bringing together the beauty of the dance music grounded her in the car giant Larsen, combined with rhythm, dance and fun. Tabor and her giant wheel. Consulted with Professor Rajana Poungprayong bunch of samples for teaching Thai dramatic arts. somchai fonramdee was writing lyrics with a melody by dancing a lot and I was Narongrit kongpin and Polsak sabbangyang some properties of rubber.

ระบำนางยักษ์ล้อตะโพนการแสดงของ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นการแสดงที่นำเอาศิลปะพื้นบ้านการล้อตะโพนของนางยักษ์ ที่มีความสนุกสนาน
มาประดิษฐ์ขึ้นให้สวยงามและ ได้นำเอารูปแบบของ นางยักษ์ในวรรณคดีมาดัดแปลงสร้างสรรค์ ในการแสดงชุดนี้ ท่านอาจารย์ ภาพร ตระกูลปาน(ครูละครนาง วนศ.ลบ) ได้ประดิษฐ์ท่ารำ ขึ้นโดยนำเอาความสวยงามความพร้อมเพรียงของท่ารำเพลงกราวนางยักษ์ ในเรื่อง รถเสน มาผสมผสานกับจังหวะ ลีลา ท่ารำที่สนุกสนาน ของนางยักษ์ล้อตะโพนและ ได้ปรึกษาท่ารำ กับ อาจารย์ รัจนา(เล็ก) พวงประยงค์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย แต่งเนื้อร้องโดย อาจารย์ สมชาย ฟ้อนรำดี ทำนองโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น และ อาจารย์ พลศักดิ์ ทรัพย์บางยาง


วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Nattaleelaphayhad-Thaidance-นาฏลีลาฟ้าหยาด

 This performance is the result of creative work. Kalasin College of Dramatic Arts at a high level in the supervision and mentoring of teachers doing a good teacher Garucha Jhantasiro, Department of Dance School of Dramatic Arts Kalasin (the current position. School of Dramatic Arts ANG) was built in 2538 by the layout of the main image. The Big Bang Phra Ya Khu Dvaravati Mlaasi Kalasin province to devise a dance. The strip is to invent a melody radiant national artists. 
The show will be wearing a dress shirt and a skirt made ​​of satin or silk satin. The original dancing series is referred to the city. "Fa Daet Song Yang" is an ancient city in the ฃึe the relative prosperity of the trade relations with China.
การแสดงชุดนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ ชั้นสูงปีที่ 1ในความควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษา ของ ครู จารุชา จันทสิโร ครูภาควิชา โขน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์(ปัจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง) สร้างขึ้นในปี 2538 โดยนำเอาเค้าโครงจากภาพจำหลักสมัย ทวารวดีที่พระธาตุ ยาคู อำเภอ กมลาไสย จังหวัด กาฬสินธ์มาประดิษฐ์เป็นท่ารำ ผู้คิดประดิษฐ์ทำนองเพลงคือ ครู เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ

การแต่งกาย ผู้แสดงจะสวมเสื้อและกระโปรงที่ทำจากผ้าต่วนหรือผ้าแพร ซึ่งผู้คิดค้นระบำชุดนี้ได้อ้างไปถึงเมือง "ฟ้าแดดสงยาง"เป็นเมืองโบราณฃึ่งในขณะนั้นได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีทางด้านค้า ขายกับเมืองจีน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

Fon thaipuan-Thaidance-ฟ้อนไทพวน

Kalasin College of Dramatic Arts. Has organized a series of performances of dance's time to present the work. In AD. The 2542 presentation on the tribes of Thailand - Laos, which has several species in the NE. Many immigrants come from the Mekong River basin. When the settlers near the same combination of tradition. And income of His Majesty the King for some peaceful time. The real point is that a people who speak Tai - Lao The original settlement of the town. A District in Xieng Khouang. Lao People's Democratic Republic. From an estimated million people were living up in less than two million people. The local distribution such as Udon Khai Sing Buri Lop Buri, Chiang Rai Community Nayok, Chachoengsao, etc. So the real point of the major ethnic groups should be educated about the unique culture and traditions of the Tai Puan. To present the work in conservation and development of the format of the show next year and the year 2542 was the year of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, God is there. His Majesty the King for 72 years. Kalasin College of Dramatic Arts. I did not have to salute an additional 2 to honor Him. Reasons mentioned above. The inspiration for the teachers. Kalasin College of Dramatic Arts. The idea is to learn about conservation and development of dance's time to get up and dance club with one of Nong Khai. Which knowledge of the choreography and costumes as well. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดชุดการแสดงฟ้อนไทพวนขึ้นเพื่อนำเสนอเป็นผลงาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒โดยเสนอผลงานเกี่ยวกับกลุ่มชนเผ่าไทย-ลาว ในอิสาน ซึ่งมีหลายเผ่าพันธุ์ ส่วนใหญ่มักจะอพยพมาจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กันได้ผสมผสานประเพณี ต่างได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวๆอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ไทพวนเป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท-ลาว ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากแผนที่ทางภาษาประมาณกันว่าคนพวนอาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านคน โดยกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆเช่น อุดรธานี หนองคาย พิจิตร นครนายก สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี เชียงราย ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ดังนั้นไทพวนจึงเป็นชนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวน เพื่อนำเสนอเป็นผลงานในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบของการแสดงต่อไปประกอบกับปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระพรรษาครบ๗๒พรรษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้แต่งบทถวายพระพรเพิ่มขึ้นอีก๒บทเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เกิดแนวความคิดที่จะศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องฟ้อนไทพวนขึ้นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมนาฏศิลป์หนองคาย ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องท่ารำและเครื่องแต่งกายเป็นอย่างดียิ่ง

Fon kailai-Thaidance-ฟ้อนก๋ายลาย

This dance is Kai lai was discovered by Mr. Chai said loudly to the public fairly. Former member of the folk clubs Student Research Forum at the end of 2531 at a South Beach district, Sa. Chiang Mai Province. Dance in this show. The evidence is not exactly a bundle of Tai Lue. Beach House at the original or not known in the dance that I now have a base that was in there for over 120 years ago, I was at the same time it is. The mother is everything. (Last name unknown), who has taught this dance to children at home in those locations. (Now the head is less than 10 employees) are expected to dance before his mother's mulberry. And a dance that has been previously accepted in society. Important it is. Mulberry's best friends and I dance the dance is welcome to come along and west of King County. King Rama VII was the seventh generation descendant of the mulberry until today's residents are still required to continue. Heat Hong Kong is the essence of their own. It is proud to present this to the children who have inherited legendary dance Kai Lai. This is true. I did not fill out much of the modern During the time I need a job i will have to practice this dance. Sound of drums, the boys play at. There are people who are close to see. The first talk of the measurements taken at the center. These images are rarely seen together in the city, but here at home as a Tong. Still preserved, not diminished. With the phrase "I least I climb Horm. Jar Jar took position here Hom Teo ". ฟ้อนก๋ายลายได้มีการค้นพบโดยนายสุชาติ กันชัย และนายสนั่นธรรมธิ อดีตสมาชิกของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ บ้านแสนตอง ตำบลสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ฟ้อนเมืองลายนี้ ไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงแน่ชัดว่าเป็นฟ้อนของกลุ่มชาวไทลื้อ บ้านแสนตองที่มีมาแต่เดิมหรือไมเท่าที่ทราบกันในบรรดาช่างฟ้อนที่เหลือใน ปัจจุบัน จึงมีการสันนิฐานกันว่าคงมีมานานกว่า ๑๒๐ ปีมาแล้ว ยุคที่จำความกันได้ก็คือ ยุคแม่หม่อนดี (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งได้สอนฟ้อนชนิดนี้ให้กับลูกหลานชาวบ้านแสนตองในสมัยนั้น (ปัจจุบันนี้ผู้ที่ฟ้อนเป็นเหลือไม่ถึง ๑๐ คน) คาดว่าฟ้อนดังกล่าวคงมีมาก่อนสมัยแม่หม่อนดี และคงเป็นฟ้อนที่ได้รับการยอมรับกันในสังคมมาก่อนแล้ว ที่สำคัญก็คือ แม่หม่อนดีและเพื่อน ๆ ช่างฟ้อนในยุคนั้นได้เคยไปฟ้อนต้อนรับการเสด็จเลียบมณฑลพายัพของพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ มาแล้ว จากรุ่นหม่อนมาจนถึงรุ่นหลานในปัจจุบันนี้ชาวบ้านเหล่าแสนตองยังคงสืบสาน ฮีตฮอยที่เป็นแก่นแท้ของตนเอง เป็นที่น่าภูมิใจที่ปัจจุบันนี้ยังมีลูกหลานที่ยังสืบทอดตำนานฟ้อนก๋ายลาย ที่เป็นลายแท้ ไม่ได้แต่งเติมให้ออกมาสวยตามยุคตามสมัย ในช่วงเวลาที่วัดแสนตองมีงานตอนเย็นๆจะมีเด็กมาซ้อมฟ้อนลาย มีเสียงกลองจากเด็กผู้ชายที่มาเล่นที่วัด มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆออกมาดู มาคุยกันตามประสาของคนที่ยึดเอาวัดเป็นศูนย์กลาง ภาพเหล่านี้เรามักไม่ค่อยได้เห็นกันนักในสังคมเมือง แต่ที่นี่ ที่บ้านเหล่าแสนตอง ยังคงรักษาไว้ไม่เสื่อมคลาย สมกับคำพูดที่ว่า " ฮ่อมหนูก่หนูไต่ ฮ่อมไหน่ก๋ไหน่เตียว "

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fon nopburisrinakronping Chiang Mai - Thaidance-ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

When I reached the age of 700 years in Chiang Mai. November last year. Fri 2539. Chiang Mai with the College of Dramatic Arts. The creation of this series. Dance Health Resort Chiang Mai is a symbol of the Metropolitan. To celebrate the power of love, faith, pride and gratitude, gratitude for the homeland. The above expression. This is a dramatic presentation of the wisdom and heritage aspects of interest. The melody is played. Dr. Song Ping Chiang Mai Metropolitan. I love his intelligence, the rank is the author of the song since. Fri 2539. By the formats and language music. According to its native region. เมื่อคราวที่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุครบ๗๐๐ปี เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๙ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้มีการสร้างสรรค์การแสดงชุด ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ให้เป็นสัญลักษณ์ของงาน เพื่อร่วมฉลองแสดงพลังแห่งความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจและความกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นดินเกิด การแสดงออกดังกล่าว นับว่าเป็นการนำเสนอนาฏกรรมมรดกทางภูมิปัญญาอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ ทำนองเพลงที่ใช้บรรเลง ชื่อเพลงนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ นายรักเกียรติ ปัญญายศ เป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๙ โดยคงรูปแบบและสำเนียงเพลง ให้มีเอกลักษณ์ตามแบบพื้นเมืองภาคเหนือ