วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fon nopburisrinakronping Chiang Mai - Thaidance-ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

When I reached the age of 700 years in Chiang Mai. November last year. Fri 2539. Chiang Mai with the College of Dramatic Arts. The creation of this series. Dance Health Resort Chiang Mai is a symbol of the Metropolitan. To celebrate the power of love, faith, pride and gratitude, gratitude for the homeland. The above expression. This is a dramatic presentation of the wisdom and heritage aspects of interest. The melody is played. Dr. Song Ping Chiang Mai Metropolitan. I love his intelligence, the rank is the author of the song since. Fri 2539. By the formats and language music. According to its native region. เมื่อคราวที่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุครบ๗๐๐ปี เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๙ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้มีการสร้างสรรค์การแสดงชุด ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ให้เป็นสัญลักษณ์ของงาน เพื่อร่วมฉลองแสดงพลังแห่งความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจและความกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นดินเกิด การแสดงออกดังกล่าว นับว่าเป็นการนำเสนอนาฏกรรมมรดกทางภูมิปัญญาอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ ทำนองเพลงที่ใช้บรรเลง ชื่อเพลงนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ นายรักเกียรติ ปัญญายศ เป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๙ โดยคงรูปแบบและสำเนียงเพลง ให้มีเอกลักษณ์ตามแบบพื้นเมืองภาคเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น