วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

rabam tewisisuchnalai - thaidance-ระบำเทวีศรีสัชนาลัย

Sukhothai princess ballerina. The invention is a new dance. The proof of the dance. Clothing from Angel, angel statues, figurines and patterns. Appears on ancient artifacts excavated at the Sukhothai Historical Park. District, Sukhothai. Province of dance costumes, this is typical of Khmer sculpture. Women, which is located in Sukhothai Ramkhamhaeng National Museum. Sukhothai province. Jada made by top shaped chedi of Wat Chang Lom. District, Sukhothai. Melodies composed by the province. Graduate Faculty Lecturer, Department of Sri Bua Thai instruments. Department of Music College of Dramatic Arts, Sukhothai, Thailand. The music consists of three product lines in Tabor ฆgagwg Krahabpie a small cymbals and instruments to which it is assumed that the Sukhothai period. ระบำเทวีศรีสัชนาลัย เป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยนำหลักฐานทั้งทางด้านท่ารำ เครื่องแต่งกาย มาจากรูปปั้น รูปแกะสลักเทวดา นางฟ้า และลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ ขุดค้นพบ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเครื่องแต่งกายของระบำชุดนี้ได้รับแบบอย่างจากรูปปั้นขอม ผู้หญิงสมัยสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยยอดชฎาทำเป็นรูปทรงเจดีย์วัดช้างล้อม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยท่วงทำนองแต่งโดย อาจารย์บัณฑิต ศรีบัว อาจารย์ประจำหมวดวิชาเครื่องสายไทย ภาควิชาดุริยางค์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดนตรีที่ใช้ประกอบด้วย กระจับปี่ ซอสามสาย ปี่ใน ตะโพน ฆ้องวงใหญ่ ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีสมัยสุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น