วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

rabam chouwna - Thaidance-ระบำชาวนา

Rabam chouwna or Dance farmer is one of the teachers at the Department Silpkr Council enacted an expert in modern Thai music and national artists. Who composed the music. Wong and spotless lady Esni a Thai Classical Dance and national artists. As the inventor of dance. Rhythmic dance and song reflect the living. Livelihood of farmers and agriculture is the backbone of the nation. ระบำชาวนา เป็นระบำชุดหนึ่งที่กรมศิลปกรมอบให้ครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แต่งทำนองเพลง และท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ ลีลาท่ารำและทำนองเพลงสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพกสิกรรมของชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น